Reklamationsrätt och garanti på LuxBoks.se.

Du har 2 års reklamationsrätt från mottagandet av din vara. Det betyder att du som kund kan få varan reparerad, utbytt, få pengarna tillbaka eller avslag i priset beroende på vilken situation som uppstått. Detta kräver såklart att reklamationen är berättigad. Det är en förutsättning att skadan/felet inte uppstått som en följd av felaktig användning eller annan påförd skada.

Nedanstående täcks inte av reklamationsrätten:
- Batterier, glas,
- Defekter orsakade av överbelastning, felaktig behandling, olyckor, bristande underhåll, normalt slitage, missbruk och   vårdslös behandling.
- Skador, som uppstått som följd av icke auktoriserade återförsäljares ingrepp i klockuppdragaren.

Fel eller skador på varorna vid mottagandet:
Varor som är defekta vid mottagandet eller som har/får fel och som omfattas av reklamationsrätten/garantin behöver du självklart inte betala returfrakt för. I detta fall ser vi till att du får en förbetald returfraktsedel med angiven returadress.

Om ett fel inträffar på varan efter att du fått den:
Du skall reklamera din vara inom ”rimlig tid” efter att du har upptäckt felet på din vara. Om du reklamerar din vara inom två månader efter att du upptäckt felet på din vara är reklamationen alltid aktuell. Är reklamationen berättigad återbetalar vi naturligtvis dina (rimliga) fraktkostnader.
Tänk på att varan alltid måste returneras i sin förpacking med en kvittering på avsändelsen, så att vi kan ersätta dig för dina fraktkostander.
Om reklamationen inte är berättigad, kommer det att debiteras expeditionsavgift, samt utgifter för frakt för returnering av varan.

Om du önskar att reklamera en vara, ber vi dig att kontakta oss innan du returnera på: info@luxboks4you.com.  
Vi kommer då att ge dig ett returnummer som ni skriver på paketet när du återvänder till:

LuxBoks
Lindenæsvej 20
DK-8300 Odder

Mrk. Returnr. XXX

Så snart vi har mottagit och bedömt klagomålet du hör av oss igen. Det kan ta 1-2 veckor handläggningstid.